+

Industrieën.

Pharmaceutical & Healthcare<span id="test" class="kool-class" style="color: #b4b4b4;" fs-test-element="test"></span><span id="test" class="kool-class" style="color: #f90;" fs-test-element="test">.</span>

De essentiële ondersteuning voor complexe<span id="test" class="kool-class" style="color: #b4b4b4;" fs-test-element="test"> toeleveringsketens binnen de zorg</span><span id="test" class="kool-class" style="color: #f90;" fs-test-element="test">.</span>

Optimalisatie van Zorginkoop: Essentiële Ondersteuning voor Complexe Supply Chains

Nederland staat niet alleen bekend als een van de beste zorgsystemen in Europa, maar ook wereldwijd wanneer gekeken wordt naar toegankelijkheid en procesefficiëntie. Het staat ook op de derde plaats als het gaat om innovatie, wat duidt op de snelle ontwikkeling in biotechnologie en gezondheidszorginfrastructuur (Free Opp). De concurrerende verzekeringsmarkt wordt genoemd als de belangrijkste reden voor de vooruitgang van de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast is Nederland de thuisbasis van innovatieve medicijnen en een grote biotechnologische sector in een vroeg stadium.

Kloepfel Group named
“Best Consultants” for
the ninth year in a row

.

Pharma: De concurrentie begint bij de inkoop

De uitdagingen inde farmaceutische en biotechindustrie nemen al jaren toe als gevolg van detoenemende kostendruk en dalende marges. De hoge dynamiek in dezeinternationaal zeer competitieve markt, die wordt gekenmerkt door overnames,vloeit in ons land vooral voort uit de toenemende eisen als gevolg vanoverheidsregelgeving en een intensivering van de concurrentie, bijvoorbeelddoor aanbestedingen voor zorgverzekeraars.

Wij kennen demoeilijke omstandigheden, producten en uitdagingen voor toeleveringsketens enafnemers. U kunt ook gebruik maken van onze uitgebreide ervaring uit projectenmet onderzoeksbedrijven en fabrikanten van generieke geneesmiddelen om dewinstmarges veilig te stellen.

Healthcare: In het belang van de patiënt en de groei

Hetgezondheidszorgsysteem is tegenwoordig een van de belangrijkste economischesectoren in dit land. Ook de toeleveranciers van deze sector worden steedsrelevanter, naarmate het materiaalaandeel voor ziekenhuizen een belangrijkererol als de op een na grootste kostenpost in het ziekenhuis inneemt. Zekeraangezien ziekenhuizen meer op kosten moeten gaan leten, is het van belang datde toeleveranciers concurrerend kunnen aanbieden. Hierbij kan Kloepfel goedondersteunen, door het in kaart brengen van het potentieel, en de resultatensamen met de klant te realiseren.

Contact persoon
Naam
Menno de Goeij
Email
m.degoeij@kloepfel-group.com

Kloepfel's
PVA.

Pharma: De concurrentie begint bij de inkoop

De uitdagingen inde farmaceutische en biotechindustrie nemen al jaren toe als gevolg van detoenemende kostendruk en dalende marges. De hoge dynamiek in dezeinternationaal zeer competitieve markt, die wordt gekenmerkt door overnames,vloeit in ons land vooral voort uit de toenemende eisen als gevolg vanoverheidsregelgeving en een intensivering van de concurrentie, bijvoorbeelddoor aanbestedingen voor zorgverzekeraars.

Wij kennen demoeilijke omstandigheden, producten en uitdagingen voor toeleveringsketens enafnemers. U kunt ook gebruik maken van onze uitgebreide ervaring uit projectenmet onderzoeksbedrijven en fabrikanten van generieke geneesmiddelen om dewinstmarges veilig te stellen.

Healthcare: In het belang van de patiënt en de groei

Hetgezondheidszorgsysteem is tegenwoordig een van de belangrijkste economischesectoren in dit land. Ook de toeleveranciers van deze sector worden steedsrelevanter, naarmate het materiaalaandeel voor ziekenhuizen een belangrijkererol als de op een na grootste kostenpost in het ziekenhuis inneemt. Zekeraangezien ziekenhuizen meer op kosten moeten gaan leten, is het van belang datde toeleveranciers concurrerend kunnen aanbieden. Hierbij kan Kloepfel goedondersteunen, door het in kaart brengen van het potentieel, en de resultatensamen met de klant te realiseren.

Fase 1:
Onderhandelingen

De eerste fase richt zich voornamelijk op het voeren van
onderhandelingen met de huidige leveranciers, hetzij direct hetzij via een leveranciersconventie. Doel is de relatie met uw huidige leveranciers te versterken, substantiële gesprekken te voeren en tot voor alle partijen gunstige resultaten te komen.

Een leveranciersconventie is een bewezen succesvolle methode om in korte tijd maximaal resultaat te behalen. Door een grondige, op feiten gebaseerde voorbereiding kunnen we altijd extra stappen zetten om commerciële voorwaarden met bestaande leveranciers te optimaliseren.

Fase 2:
Commodity Management,
Technical Sourcing, Cost Engineering

De volgende fasen zijn gericht op een totale kostenverbetering van uw producten, wat doorgaans meer tijd vergt voor effect zichtbaar is. Bij Commodity Management stellen we teams samen voor elke categoriegroep, voeren we benchmarks uit, analyseren we kosten, starten we leveranciersworkshops en implementeren we RFI/RFP/RFQ om nieuwe leveranciers te ontwikkelen.

Gaat uw interesse uit naar benchmarking en resourcing, dan is onze Technical Sourcing een betrouwbare methode met zijn uitgebreide leveranciersdatabase. Sommige producten kunnen we ook verder onder de loep nemen via Cost Engineering voor een gedetailleerde onderdelen- en ‘should-cost’ analyse.

All-in-one
solution.

Commodity Management,
Technical Sourcing, Cost Engineering

Nederland staat niet alleen bekend als een van de beste zorgsystemen in Europa, maar ook wereldwijd wanneer gekeken wordt naar toegankelijkheid en procesefficiëntie. Het staat ook op de derde plaats als het gaat om innovatie, wat duidt op de snelle ontwikkeling in biotechnologie en gezondheidszorginfrastructuur (Free Opp). De concurrerende verzekeringsmarkt wordt genoemd als de belangrijkste reden voor de vooruitgang van de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast is Nederland de thuisbasis van innovatieve medicijnen en een grote biotechnologische sector in een vroeg stadium.

Gerelateerde
cases.

Button Text
Pharmaceutical & healthcare
5 min lezen

Meer informatie?
Neem dan contact met ons op

Take this quick questionnaire to estimate your potential savings and win the chance to have a one-hour FREE consultation on your spend.

Neem contact
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.