Kloepfel Benelux joins forces with AB&C Groep

Press Release

Since 1 May 2024, Kloepfel Benelux is part of AB&C Groep as a strategic initiative following the group’s integration with EPSA. This development is set to foster collaboration and synergy between Kloepfel Benelux and the group’s companies, to strengthen service offerings in the Netherlands.

AB&C Groep, known for its leadership in procurement and contract management, offers services in interim management, cost optimisation, and transformation projects. Joining forces with Kloepfel Benelux and Procurement Services will strengthen the group’s proposition in cost optimisation and spend management, and also expand the market reach. The collaboration also includes current AB&C companies such as AevesBenefit, het NIC, ProQure, and Procumulator, forming a comprehensive network that delivers integrated procurement solutions.

Robin van Zijtveld will be the Managing Director overseeing Proqure, Procumulator, Procurement Services, and Kloepfel Benelux. Peter Smit will continue as the Director of Kloepfel Benelux. This realignment brings together Kloepfel Benelux’s strengths in direct material procurement such as metals, plastics, electronics and hydraulics, with the expertise in Non-Product Related procurement of the other companies.

This synergy also strengthens Kloepfel Group’s presence in the Netherlands. Based in Germany, Kloepfel Group remains committed to leading the industry in cost savings, technical sourcing, and cost engineering. Kloepfel Benelux, as an integral part of Kloepfel Group, will continue to adhere to the best practices and deliver added value to the customers.

 

More about AB&C: www.abencgroep.com 

More about Kloepfel Group: www.kloepfel-consulting.com  

More about EPSA: www.epsa.com

 


Kloepfel Benelux bundelt krachten met AB&C Groep

Persbericht

Per 1 mei 2024 wordt Kloepfel Benelux onderdeel van de AB&C Groep als een nieuwe strategisch initiatief na de integratie van AB&C Groep in EPSA. Deze ontwikkeling zal verdere de samenwerking en synergie bevorderen tussen Kloepfel Benelux en de ondernemingen van de groep, om de dienstverlening in Nederland te versterken.

AB&C Groep, bekend om haar leiderschap in inkoop- en contractmanagement, biedt diensten op het gebied van interim management, kostenoptimalisatie en transformatieprojecten aan. Het bundelen van de krachten met Kloepfel Benelux en Procurement Services zal de propositie van de groep op het gebied van kostenoptimalisatie en spend management versterken en tevens het marktbereik vergroten. De samenwerking omvat ook huidige AB&C bedrijven zoals AevesBenefit, het NIC, ProQure, Procumulator, en vormt zo een uitgebreid netwerk dat geïntegreerde inkoopoplossingen levert.

Robin van Zijtveld wordt Managing Director en houdt toezicht op Proqure, Procumulator, Procurement Services en Kloepfel Benelux. Peter Smit blijft aan als directeur van Kloepfel Benelux. Deze herschikking brengt de sterke punten van Kloepfel Benelux voornamelijk op het gebied van directe materiaalinkoop, zoals metalen, kunststoffen, electronica en hydrauliek, samen met de expertise op het gebied van Non-Product Related (NPR) inkoop van de andere bedrijven.

Deze synergie versterkt ook de aanwezigheid van de Kloepfel Group in Nederland. De Kloepfel Group, gevestigd in Duitsland, blijft zich inzetten om de industrie te leiden op het gebied van kostenbesparingen, technische sourcing, en cost engineering. Kloepfel Benelux, als integraal onderdeel van de Kloepfel Group, zal zich blijven houden aan de beste practices en toegevoegde waarde blijven leveren aan de klanten.

 

Meer over AB&C Groep: www.abencgroep.com

Meer over Kloepfel Group: www.kloepfel-consulting.com

Meer over EPSA: www.epsa.com