Contact: +31 30 206 1432 | Mail: info@kloepfel-benelux.com

Project interview Aebi Schmidt

Kloepfel Benelux / Referenties / Project interview Aebi Schmidt

Interview Harald Bloemers – Head of Procurement, Aebi Schmidt

Branche: gladheidsbestrijding, veegtechniek, vliegveld en andere speciale voertuigen

Inkoopcategorieën: mechanische verwerkingen, grijs- & nodulair gietijzer, aandrijvingen, glasvezelversterkte kunststof, gietaluminium en diverse andere onderwerpen.

Omzet: 413 miljoen euro (2018)

Medewerkers: 1900 (wereldwijd – 2019)

Doel: Dit project was onderdeel van een internationaal inkoopproject van de Aebi Schmidt Group in samenwerking met Kloepfel Consulting. Vestigingen in Duitsland en Zwitserland waren hier onderdeel van, evenals de vestiging in Holten, Nederland. Het doel was om met Aebi Schmidt nieuwe inzichten te bieden qua inkoopstrategie; zogezegd het bed een keer op te schudden. Hiervoor was de inkoop- en industrie expertise van Kloepfel zeer welkom en liet een nieuwe frisse wind door de organisatie waaien.

Was je aan het begin van het project sceptisch of ruimdenkend?

In de eerste maanden waren veel collega’s vrij sceptisch en terughoudend hetgeen zeer begrijpelijk is omdat met name de inkoop collega’s zich afvragen of ze zelf onvoldoende in staat zouden zijn om de inkooptaken uit te voeren. Deze houding veranderde al redelijk snel toen men zag dat de medewerkers van Kloepfel geen bedreiging vormden, maar de inkoopafdeling juist kwamen versterken.

Wat waren de grootste uitdagingen aan het begin van het project?
De grootste uitdaging aan het begin was de positionering van het inkoopproject binnen Aebi Schmidt. In Duitsland had men nog geen ervaring met dit soort projecten en daarom was er een afwachtende houding. Nadat het eerste contact goed verliep, en naarmate de eerste resultaten binnen kwamen veranderde dit. Kloepfel liet daarbij een grote sensitiviteit zien voor de verschillen tussen de Aebi Schmidt vestigingen en de relatie met de toeleveranciers. Bestaande leverancierscontacten en relaties werden niet verwaarloosd maar juist benut om voor een maximaal resultaat te zorgen.

In hoeverre heeft het optimalisatieproject invloed gehad op uw leverbetrouwbaarheid en de kwaliteit van uw producten?
De kwaliteit van onze producten was altijd al sterk, en deze bleef ook goed. De leverbetrouwbaarheid daarentegen is duidelijk verbeterd. Dit komt door betere afspraken met leveranciers en een reductie van de transportkosten door leveranciers consolidatie.

In hoeverre heeft het optimalisatieproject de stabiliteit van uw inkoopprijzen beïnvloed?
Door het afsluiten van langdurige contracten is de stabiliteit zichtbaar verbeterd. De focus op de lange termijn was hierbij essentieel. Ook werden er door Kloepfel standaard formats aangeleverd die vandaag de dag nog steeds deels worden gebruikt.

In welke mate heeft de optimalisatie een blijvend effect op uw dagelijkse activiteiten?
De destijds ingevoerde best practices (contracten, formats e.d.) worden tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt. Voor de lead buyer (commodity management) organisatie was Aebi Schmidt destijds nog niet klaar. Hier heeft zich echter in de jaren daarna een verandering voorgedaan. De organisatie heeft het namelijk later alsnog ingevoerd, en deze is ook nu nog van toepassing.

Hoe zou u de werkwijze van het Kloepfel-projectteam beschrijven?
De medewerkers van Kloepfel worden onderdeel van het team. Ze staan op gelijke basis met de andere collega’s en een soepele wederzijde samenwerking was dan ook de orde van de dag.

Gezamenlijke projectsuccessen zijn altijd persoonsafhankelijk. We hebben het hier over de tijdelijke collega’s in de projecten. Hoe was uw gevoel hierover?
Het contact tussen de vaste (Aebi Schmidt) en de tijdelijke (Kloepfel) medewerkers verliep altijd goed. En de collega’s raakte dan ook aan elkaar gewend.

Soms moeten leveranciers wennen aan het zien van de nieuwe gezichten van Kloepfel aan de onderhandelingstafel, naast de vertrouwde contacten van uw bedrijf. Hoe hebt u deze situatie ervaren en welke reacties hebben de leveranciers gehad?
Dit verschilt natuurlijk altijd per leverancier. Soms was het geval dat een leverancier de bestaande contracten liever niet openbrak. Echter verliep meestal het contact goed, aangezien Kloepfel de waarde van de goede relaties met de leveranciers inzag, en tactisch te werk ging.

Wat is uw conclusie na het project?
De gewenste besparingen werden gerealiseerd, en, zo kan ik een aantal jaren later zeggen, er is een blijvende, positieve, impact op het bedrijf overgebleven.

Heeft het project de gewenste resultaten geleverd, zijn deze resultaten bereikt?
Niet alleen werden de geplande besparingen gerealiseerd, ook de verschillende best practices zijn ingevoerd en worden nog steeds gebruikt. Dit samen houdt voor Aebi Schmidt in dat het project succesvol was.

Back to Top