Contact: +31 30 206 1432 | Mail: info@kloepfel-benelux.com

Vredo

File:Vredo logo.svg - Wikimedia CommonsSuccesvol kostenbesparingstraject voor Vredo

Vredo in Dodewaard bestaat sinds 1976 in de huidige vorm. Net na de Tweede Wereldoorlog startte oprichter Ben de Vree een loonbedrijf. In de erg droge zomer van 1976 moest grasland weer opnieuw gezaaid worden en vanwege de vele werkgangen op het land – spitten, ploegen, frezen en inzaaien – bedacht hij een doorzaaimachine die genoemde werkgangen combineerde. In 1986 werd voor bemesting een vergelijkbare machinetechniek ontwikkeld en in 1992 volgde de zelfrijder: een tractor met tank die mest uitrijdt. Momenteel levert Vredo doorzaaimachines in de segmenten agrarisch en sport in 52 landen wereldwijd en mestmachines in heel Europa. Er werken bijna 150 medewerkers.

Veranderde markt

Als gevolg van corona en de oorlog in Oekraïne zag Jan de Vree, operationeel directeur bij Vredo en sinds enkele jaren eveneens verantwoordelijk voor inkoop, de markt veranderen en prijzen stijgen. “Reden om te kijken of we de prijzen van onze zelfrijders, die voor 80% uit koopdelen bestaan, naar beneden konden krijgen. We hadden naast onze twee inkopers al één extra inkoper aangenomen, maar ook met zijn drieën konden ze alle ontwikkelingen niet bijbenen”, zegt hij. “Vanwege de drukte hadden we op inkoopgebied zaken wat laten versloffen en bijvoorbeeld afspraken niet altijd ook vastgelegd in contracten. Daarom hebben we anderhalf jaar geleden een beroep gedaan op Kloepfel Benelux om onze inkoopafdeling te ondersteunen bij het checken van prijzen, het documenteren en vastleggen van afspraken in contracten.”

Hele bedrijf betrokken

Kloepfel startte met het in kaart brengen van de actuele stand van zaken op inkoopgebied bij Vredo. “Welke omzet behaald bij welke leverancier in de afgelopen drie jaar, wat zijn de prijzen geweest, houdt het argument hogere energiekosten en staalprijzen stand, welke trend vertoont de prijs nu, kan de prijs naar beneden?”, somt De Vree op. Vervolgens organiseerde Kloepfel juni vorig jaar een supplier convention voor de dertig grootste leveranciers van Vredo. “De conventie hebben we voorbereid met het hele bedrijf, van engineering, productie en logistiek tot verkoop en inkoop. Daarbij zijn steeds de juiste mensen van de afdelingen bij de gesprekken betrokken, waar ook steeds iemand van Kloepfel bij aanwezig was.”

Dertig gesprekken

De conventie werd afgetrapt met een algemene presentatie door Hans de Vree. “Daarin schetst hij hoe Vredo is gegroeid in de afgelopen jaren. Sommigen wisten bijvoorbeeld nog niet dat we anderhalf jaar geleden onze nieuwbouw hadden opgeleverd. Ook hebben we aangegeven dat Vredo goede leveranciers nodig heeft om verder te kunnen groeien. Dat verhaal werd positief ontvangen”, zegt hij. “Vervolgens hebben we in twee dagen tijd dertig één-op-ééngesprekken gevoerd over prijzen, raamcontracten en hoe we de onderlinge samenwerking konden verbeteren.”

Besparingen conform verwachting

Vooraf had Kloepfel een verwachte algemene besparing afgegeven plus per leverancier een forecast van mogelijke besparing. “Bij sommigen weet je dat het een lastig verhaal is. Dankzij Kloepfel waren we goed voorbereid en konden we sterke punten inbrengen. Gemiddeld hebben we conform verwachting de prijs significant naar beneden kunnen krijgen op het totale directe materiaal inkoopvolume”, stelt De Vree. “Daarnaast ontdekten we dat in het verleden andere afdelingen binnen Vredo rechtstreeks contact hadden met leveranciers, waardoor sommige afspraken niet algemeen bekend waren. Nu is intern afgesproken dat alles via inkoop loopt.” Verder werkt Vredo inmiddels naar tevredenheid samen met twee nieuwe leveranciers die eveneens waren uitgenodigd voor de conferentie.

Bestelproces optimaliseren

Momenteel doorloopt Vredo samen met Kloepfel de tweede fase, die meer gericht is op verbetering van de TCO en daarmee op samenwerking met leveranciers, bestelhoeveelheden, raamcontracten, nieuwe machines die het bedrijf wil ontwikkelen en nieuwe technieken die bij leveranciers maar nog niet Vredo bekend zijn. “Ons streven daarbij is het bestelproces te optimaliseren en zo onze leveranciers in staat stellen hun productieproces daarop af te stemmen”, zegt De Vree. “Wellicht dat we verder nog een RfQ uitzetten bij een aantal kleine leveranciers om te onderzoeken waar we orders het beste kunnen neerleggen.”

Frisse blik

Al met al kijkt De Vree positief terug op de samenwerking met Kloepfel en de resultaten tot nu toe. “Ze zijn zeer gedreven. Soms was ik tijdens de onderhandelingen tevreden over de onderhandelingen, maar gingen we er toch even uit en wisten ze daarna de prijs of voorwaarden nog wat aan te scherpen”, vertelt hij. “En voor onze eigen inkopers en leveranciers gold: vreemde ogen dwingen en een frisse blik doet wonderen. Dat heeft onze twee inkopers die al jarenlang meelopen geholpen zaken scherp te stellen en voortaan contractueel vast te leggen. Dat helpt ook intern richting collega’s te onderbouwen dat het anders moet.”

Back to Top