Contact: +31 30 206 1432 | Mail: info@kloepfel-benelux.com

Dienstverlening

Kloepfel Benelux / Dienstverlening

Als u een vraag heeft op het gebied van inkoop, kan Kloepfel Consulting Benelux u tijdelijk op projectbasis ondersteunen of een compleet Direct Material Optimisation (DMO)-programma voor u uitvoeren. Gedurende elke vorm van samenwerking – kort of lang – bent u verzekerd van continuïteit in capaciteit en kennis vanuit Kloepfel.

Hieronder schetsen we kort wat wij op het vlak van inkoop voor u kunnen betekenen.

Procurement Value Analysis

Spend-analyse

Onze Procurement Value Analysis is volledig onafhankelijk, 100% transparant en gebaseerd op jarenlange marktkennis gecombineerd met de meest actuele industrie en grondstofprijs databases. In samenwerking met u wordt een plan opgesteld met zowel de korte termijn als lange termijn besparingsadviezen. Na een besluit over vervolg van de samenwerking worden deze adviezen in concrete resultaten omgezet.

Organisation Assessment

Onze consultants kunnen op basis van hun kennis van proces- en organisatie-inrichting uw inkoopfunctie doorlichten en een verbetervoorstel doen. Daarbij kijken ze niet alleen naar de inkoopafdeling, maar ook naar de totale supply chain – zowel binnen de organisatie als daarbuiten.

Direct Material Optimisation

Doordat onze consultants zowel zeer ervaren inkoopprofessionals als analytisch sterk zijn, zijn zij als geen ander in staat de data te analyseren en de onderhandelingen met leveranciers ‘fact-based’ voor te bereiden. Daarnaast beschikt Kloepfel ook over professionele cost engineers en cost engineering software om u te voorzien van gedetailleerde kostencalculaties en make-or-buy analyses . Die kunnen we indien nodig aanvullen met gespecialiseerde kennis en benchmarks uit Duitsland en Oost-Europa in verschillende sectoren en vele productcategorieën.

De inkoop van directe materialen is een vak apart. Immers, het ontwikkelen en vrijgeven van nieuwe inkoopdelen kost tijd en de overstap naar een andere leverancier brengt veel werk met zich mee. Het duurt dus enige tijd voordat deze aanpak zich uitbetaalt en de financiële voordelen zichtbaar worden. Daarom delen we projecten op in twee fasen:

Fase 1. Supplier Convention

De organisatie van een Supplier Convention is een bewezen succesvolle methode om in korte tijd het maximale resultaat te behalen. Door een gedegen, op feiten gebaseerde, voorbereiding zijn we in staat altijd de extra stappen te zetten die nodig zijn voor het optimaliseren van de commerciële condities met bestaande leveranciers. Dit gaat altijd in samenwerking met de klant zodat we met een optimale onderhandelingsteam de dialoog aan gaan met uw toeleveranciers.

Fase 2. Commodity Management

Tijdens deze fase verbeteren we de totale kosten (TCO, total cost of ownership) met behulp van een beproefde methode. Gedurende deze zogeheten commodity-projecten, die we samen met u en uw leveranciers uitvoeren, besteden we aandacht aan techniek, commercie, logistiek en het interne proces. Soms leiden dergelijke projecten tot ingrijpende veranderingen, maar tegelijkertijd ook tot veel resultaat: zowel financieel als kwalitatief. Afhankelijk van het aantal projecten neemt deze fase twee tot drie jaar in beslag.

Technical Sourcing

De Kloepfel Group heeft eigen vestigingen in Polen, Slowakije, Tsjechië, Roemenië en Oostenrijk, met professionals die in de taal van het land kunnen opereren. Bij elk project breiden we onze ervaring met leveranciers uit. Zo houden we continu onze kennis over ons wereldwijde leveranciersnetwerk op peil.

Daarnaast hebben we een gespecialiseerde technical sourcing afdeling in huis. Die collega’s hebben technische kennis van stalen delen en halffabricaten, elektrische, hydraulische en pneumatische componenten, aandrijvingen en spuitgietdelen. Zij kunnen op basis van uw specificaties voor elk onderdeel of samenstelling de beste leveranciers selecteren.

Sinds april 2021 is Kloepfel onderdeel van de EPSA Group, één van de grootste inkoopadviesbureaus met vestigingen in vijftien Europese landen, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Afrika.

Cost engineering

Om te achterhalen wat een product kost, kunt u natuurlijk offertes opvragen bij uw leveranciers. Dan weet u de prijs, maar nog niet hoe die tot stand is gekomen. Daarvoor kunt u een beroep doen op onze cost engineers, die zich helemaal toeleggen op het transparant maken van productiekosten. Op basis van een grote hoeveelheid data, kennis van productieprocessen en slimme software bieden zij u niet alleen inzicht, maar adviseren zij u ook hoe een product het best gemaakt kan worden.

Op basis van die informatie – hoeveel tijd elke stap in beslag neemt, hoeveel materiaal en welke machines er nodig zijn – kunt u met uw leverancier in gesprek. Niet over de prijs, maar over de kosten van elke productiestap. Misschien komt u dan tot de conclusie dat uw leverancier niet over de juiste productiemiddelen beschikt of dat u beter in andere landen terecht kunt. Cost engineering biedt u hiervoor een scala aan invalshoeken met mogelijk lucratieve kansen.

Interim Management

Al onze adviseurs hebben een achtergrond als inkoper, inkoopmanager of chief procurement officer (CPO). Zij weten hoe systemen en processen rond inkoop ingericht moeten worden en kunnen indien gewenst op interimbasis de operationele of tactische inkoop uitvoeren. Dit bij voorkeur samen met uw eigen team.

Supply Chain Management (QLTC)

Aangezien de kwaliteit van elk product in de maakindustrie wordt bepaald door de toeleveranciers, verdient het verbeteren van hun prestaties permanente aandacht. Wij helpen u de aansturing, ontwikkeling en integratie van leveranciers zodanig in te richten dat u grip houdt op kwaliteit, kosten en toeleverrisico’s. Voor het meten van prestaties in de supply chain hanteren we beproefde methodes als QLTC (Quality Logistics Technology Costs), die we op locatie inrichten en overdragen aan uw medewerkers.

Procurement Services voor indirecte inkoop (NPR)

Kloepfel Consulting Benelux is gespecialiseerd in de directe inkoop. Voor de indirecte inkoop zoals energie, leaseauto’s, ICT en kantoorbenodigdheden werken we samen met Procurement Services.

Back to Top